FORMULAR DE ADEZIUNE ANFOR – persoana fizica

Home / Devino membru / FORMULAR DE ADEZIUNE ANFOR – persoana fizica

  A.N.F.O.R.
  Bulevardul Muncii nr 283, Cluj-Napoca
  CIF: 33406006
  Cont IBAN : RO42INGB0000999908510547


  Subsemnatul, , cu domiciliul in localitatea ,

  str. , nr. , bloc ,

  scara , etaj , ap. ,

  judet/sector , cod postal ,

  tel. , email , ocupatia/functia ,

  Institutie departament .

  Declar că am luat cunoștință de Statutul, Actul constitutiv, principiile și scopul pentru care s-a inființat Asociația, cu care sunt de acord.
  De asemenea, sunt de acord cu hotărârile organelor de conducere ale asociației și de a achita o cotizație anuală de 50 RON.
  Membrii asociației beneficiază de o reducere de 5% din contravaloarea taxei in cazul participării la cursurile viitoare. De asemenea, vor primi periodic materiale informative.

  Data:
  SOLICITANT

  A.N.F.O.R.
  Reprezentant legal


  CONSIMŢĂMÂNT LIBER EXPRIMAT
  cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal


  Subsemnatul , CNP ,

  declar fără echivoc că am fost informat asupra drepturilor mele conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016, a Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private de către Asociația Națională a Farmaciștilor Oncologi din România.
  Declar că sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate şi menţionez că acest acord este valabil până va fi expres revocat de către mine în condiţiile legale.

  Data:
  Nume: